Nowe funkcje

Nowe funkcje

Uruchomiona została funkcjonalność systemu umożliwiająca importu ze specjalnego pliku .CSV aż do 50 adresatów na raz.
Funkcjonalność ta pozwala na dodanie do bazy dużej ilości odbiorców następnie wybieranie ich kolejno z podanej listy odbiorców przy nadawaniu paczki.
Wspomniana funkcja dostępna jest jest po zalogowaniu się do systemu w zakładce o nazwie Import odbiorców.

Dodaj komentarz